dr Anđelka Ćelić

vanredni profesorLaboratorija za biohemiju i molekularnu biologiju


kancelarija: treći sprat / 22, zgrada DBE
e-mail: andjelka.celic@dbe.uns.ac.rs
lični sajt: -