Boris Radak

asistentKatedra za botaniku


kancelarija: drugi sprat / 18, zgrada DBE
e-mail: boris.radak@dbe.uns.ac.rs
lični sajt: -