msc Dajana Kovač

asistentKatedra za mikrobiologiju

Laboratorija za mikrobiologiju


kancelarija: četvrti sprat / 16, zgrada DBE
e-mail: dajana.kovac@dbe.uns.ac.rs
lični sajt: -