Dragana Samardzija

istraživač saradnikLaboratorija za ekotoksikologiju


kancelarija: / , zgrada
e-mail: dragana.samardzija@dbe.uns.ac.rs
lični sajt: -