Dunja Karanović

asistentKatedra za botaniku

Laboratorija za anatomiju i morfologiju biljaka


kancelarija: drugi sprat / 21, zgrada DBE
telefon: 4855555
e-mail: dunja.karanovic@dbe.uns.ac.rs
lični sajt: -