dr Dušanka Cvijanović

docentKatedra za ekologiju i zaštitu životne sredine

Laboratorija za ekologiju biljaka


kancelarija: četvrti sprat / 9, zgrada DBE
telefon: /
e-mail: dusanka.cvijanovic@dbe.uns.ac.rs
lični sajt: -