dr Edward Petri

vanredni profesorLaboratorija za biohemiju i molekularnu biologiju


kancelarija: treći sprat / 22, zgrada DBE
e-mail: edward.petri@dbe.uns.ac.rs
lični sajt: -