dr Elvira Vukašinović

naučni saradnikLaboratorija za biohemiju i molekularnu biologiju


kancelarija: prizemlje / 17, zgrada DBE
telefon: 485-2797
e-mail: elvira.vukasinovic@dbe.uns.ac.rs
lični sajt: -