msc Iva Uzelac

istraživač pripravnikLaboratorija za biohemiju i molekularnu biologiju


kancelarija: prizemlje / 17, zgrada DBE
telefon: 021/4852797
e-mail: iva.uzelac@dbe.uns.ac.rs
lični sajt: -