Ivana Koledin
Histologija i embriologija


kancelarija: drugi sprat / 9, zgrada DBE
telefon: 485-2658
e-mail: ivana.koledin@dbe.uns.ac.rs
lični sajt: -