dr Jadranka Luković

redovni profesorKatedra za botaniku

Laboratorija za anatomiju i morfologiju biljaka


kancelarija: drugi sprat / 20, zgrada DBE
telefon: 485-2662
e-mail: jadranka.lukovic@dbe.uns.ac.rs
lični sajt: -Podaci iz knjige nastavnika


Ime i prezime Jadranka Luković
Zvanje redovni profesor
Uža naučna oblast Botanika- Anatomija i morfologija biljaka
Naziv institucije u kojoj nastavnik radi sa punim radnim vremenom i od kada Prirodno-matematički fakultet Novi Sad, od 15.12.1991.

Akademska karijera

 

  Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 2012. Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad Botanika
Doktorat 2000. Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad Biologija
Magistratura 1994. Poljoprivredni fakultet, Novi Sad Genetika sa oplemenjivanjem biljaka
Diploma 1989. Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad Biologija

 

Spisak predmeta koje nastavnik drži

  Naziv predmeta Vrsta studija
1. Anatomija i morfologija biljaka Osnovne akademske
2. Primenjena anatomija biljaka 1/2 kursa Master akademske
3. Strukturne adaptacije biljaka 1/2 kursa Master akademske

 

Reprezentativne reference (minimalno 5 ne više od 10)

1. Luković J., Maksimović I., Zorić L., Nagl N., Perčić M., Polić D., Putnik-Delić M.(2009): Histological characteristics of sugar beet leaves potentially linked to drought tolerance. Industrial Crops and Products 30 (2), 281-286.  
2. Zorić L., Krstić Dj., Ćupina B., Mikić A., Antanasović S., Lukovic J., Merkulov Lj (2012): The effect of field pea (Pisum sativum L.) as companion crop on leaf histological parameters of lucerne (Medicago sativa L.). Australian Journal of Crop Science, 6 (3):430-435.  
3. Zorić, L., Ljubojević, M., Merkulov, Lj., Luković, J., Ognjanov, V (2012): Anatomical Characteristics of Cherry Rootstocks as Possible Preselecting Tools for Prediction of Tree Vigor. Journal of Plant Growth Regulation, 31, 320-331.  
4. Luković, J., Merkulov, Lj., Pajević S., Zorić, L., Nikolić N., Borišev, M. Karanović D.(2012): Quantitative Assessment of Effects of Cadmium on the Histological Structure of Poplar and Willow Leaves. Water Air Soil Pollut, 223, 2979–2993.  
5. Zorić L., Merkulov Lj., Luković J., Boza P, Polić D. (2009): Leaf epidermal characteristics of Trifolium L. species from Serbia and Montenegro. Flora, 204, 198–209.  
6 Krstić L., Merkulov Lj., Luković J., Boza P. (2008): Histological components of Trifolium L. species related to digestive quality of forage. Euphytica, 160: 277-286.  
7. Maksimović I, Kastori R., Krstić L., Luković J. (2007): Stady presence of Cd and Ni affects young maize root anatomy and accumulation and distribution of essential metals. Biologia Plantarum 51 (3): 589-592.  
8. Luković J. (2006): Stereological analysis of the flag leaf of some Triticum L. species. Cereal Res. Comm., 34, (2-3), 1005-1012.  
9. Luković, J., Malenčić, Dj., Zorić, L., Kiprovski, B., Merkulov, Lj., Boža, P. (2009): Anatomical and Antioxidant Properties of Euphorbia nicaeensis All. ssp. glareosa Cent.Eur. J. Biol., 4(2), 214-223.  
10. Luković J., Kraljević-Balalić, M., Vujičić, D. (2001): Characteristics of the Flag Leaf Vascular Tissue in some Triticum Species. Cereal Res. Comm., 29, (1-2), 151-158.  
11. Ivezić, J., Merkulov, LJ., Kraljević-Balalić, M. (1996): Components of the phenotypic variability of morpho-anatomical characteristics of wheat flag leaf. Cereal Res. Comm., 24, (4), 433-439.  

 

Zbirni podaci naučne aktivnost nastavnika

Ukupan broj citata 37
Ukupan broj radova sa SCI ( SSCI ) liste 19
Trenutno u češće na projektima Domaći 2 Međunarodni 2
Usavršavanja : Češka, Akademija nauka u Pragu, Institut za fiziologiju, 1997. godine, Francuska, Univerzitet Sofia Antipolis u Nici, april 2009. godine