msc Jovana Plavša

istraživač pripravnikLaboratorija za biohemiju i molekularnu biologiju


kancelarija: treći sprat / 23, zgrada DBE
e-mail: jovana.plavsa@dbe.uns.ac.rs
lični sajt: -