dr Kristina Pogrmic-Majkic

naučni saradnikLaboratorija za ekotoksikologiju


kancelarija: treći sprat / 20, zgrada DBE
telefon: /
e-mail: kristina.pogrmic@dbe.uns.ac.rs
lični sajt: -