dr Lana Zorić

vanredni profesorKatedra za botaniku

Laboratorija za anatomiju i morfologiju biljaka


kancelarija: drugi sprat / 22, zgrada DBE
telefon: 485-2662
e-mail: lana.zoric@dbe.uns.ac.rs
lični sajt: -Podaci iz knjige nastavnika


Ime i prezime Lana Zorić
Zvanje docent
Naziv institucije u kojoj nastavnik radi sa punim radnim vremenom i od kada Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, od 1999.godine
Uža naučna odnosno umetnička oblast Anatomija i morfologija biljaka

Akademska karijera

 

  Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 11.06. 2009 Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad Botanika
Doktorat 2008 Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad Botanika
Magistratura 2000 Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad Botanika
Diploma 1997 Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad Botanika

 

Spisak predmeta koje nastavnik drži

  Naziv predmeta Vrsta studija
1. Morfologija biljaka Osnovne akademske
2. Botanička mikrotehnika Osnovne akademske
3. Primenjena anatomija biljaka, (½ kursa) Master akademske
4. Strukturne adaptacije biljaka (½ kursa) Master akademske

 

Reprezentativne reference (minimalno 5 ne više od 10)

1

Zorić, L., Ljubojević, M., Merkulov, M., Luković, J., Ognjanov, V.  (2012): Anatomical Characteristics of Cherry Rootstocks as Possible Preselecting Tools for Prediction of Tree Vigor. Journal of Plant Growth Regulation, 31 (3): 320-331.

2

Zorić, L., Krstić, Dj., Ćupina, B., Mikić, A., Antanasović, S., Luković, J., Merkulov,Lj. (2012): The effect of field pea (Pisum sativum L.) as companion crop on leaf histological parameters of lucerne (Medicago sativa L.). Australian Journal of Crop Science, 6 (3): 430-435.

3

Zorić, L., Merkulov, Lj., Luković, J., Boza, P. (2012): Comparative analysis of qualitative anatomical characters of Trifolium L. (Fabaceae) and their taxonomic implications: preliminary results. Plant Systematics and Evolution, 298: 205-219.

4

Luković, J., Merkulov, Lj., Pajević S., Zorić, L., Nikolić N., Borišev, M. Karanović D. (2012): Quantitative Assessment of Effects of Cadmium on the Histological Structure of Poplar and Willow Leaves. Water Air & Soil Pollution, 223: 2979-2993.

5

Zorić, L., Merkulov, Lj., Luković, J., Boza, P., Polić, D. (2009): Leaf epidermal characteristics of Trifolium L. species from Serbia and Montenegro. Flora, 204: 198-209.

6

Krstić, L., Merkulov, Lj., Luković, J., Boza, P. (2008): Histological components of Trifolium L. species related to digestive quality of forage. Euphytica, 160: 277-286.

7

Maksimović, I., Kastori, R., Krstić, L., Luković, J. (2007): Steady presence of cadmium and nickel affects root anatomy, accumulation and distribution of essential ions in maize seedlings. Biologia Plantarum, 51 (3): 589-592.

8

Luković, J., Maksimović, I., Zorić, L., Nagl, N., Perčić, M., Polić, D., Putnik-Delić, M. (2009): Histological characteristics of sugar beet leaves potentially linked to drought tolerance. Industrial Crops and Products, 30: 281-286.

9

Zorić, L., Luković, J., Matić-Kekić, S., Merkulov, Lj. (2011): Modified stereological method for analysis of compound leaves and an example of its application. Journal of Biological Systems, 19 (4): 617-627.

10

Zorić, L., Merkulov, Lj., Luković, J. Boza, P. (2010): Comparative seed morphology of Trifolium L. species (Fabaceae). Periodicum Biologorum, 112 (3): 263-272.

 

Zbirni podaci naučne, odnosno umetničke i stručne aktivnosti nastavnika
Ukupan broj citata 53
Ukupan broj radova sa SCI (SSCI) liste 18
Trenutno u češće na projektima Domaći 2
  Međunarodni 2
Usavršavanja 2000 - University of Illinois at Chicago, The Field Museum of Natural History, Chicago, USA. 2007 - Educational Seminar, Stereology Workshop, Serbian Anatomical Society and Turkish Society for Stereology, University of Novi Sad, Faculty of Medicine.