dr Ljiljana Knezevic

docentKatedra za humanu biologiju i metodiku nastave biologije


kancelarija: četvrti sprat / 23, zgrada DBE
telefon: 485-2683
e-mail: ljiljana.knezevic@dbe.uns.ac.rs
lični sajt: -Podaci iz knjige nastavnika


Imei prezime Ljiljana Knežević
Zvanje Biši predavač
Naziv institucije u kojoj nastavnik radi sa punim radnim vremenom i od kada Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, 2.9. 19 96.
Uža naučna odnosno umetnička oblast Naučna oblast: C trani jezik ( E ngleski jezik)

Akademska karijera

 

  Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 2009. Prirodno-matematički fakultet strani jezik
Doktorat      
Specijalizacija      
Magistratura 2002. Filozofski fakultet, Novi Sad Engleski jezik
Diploma 1996. Filozofski fakultet, Novi Sad E ngleski jezik

 

Spisak predmeta koje nastavnik drži na studijama prvog i drugog nivoa

  Naziv predmeta Brsta studija
1. Engleski jezik B1-B2 Osnovne akademske  
2. Engleski jezik A1-A2 Osnovne akademske  

 

Reprezentativne reference (minimalno 5 ne više od 10)

1. Knežević, Lj. English for Specific Academic Purposes:Biology, Ecology, Chemistry, Prirodno-matematički fakultet, Departman za biologiju i ekologiju,Novi Sad, 2009
2. Knežević,Lj, Vuković-Vojnović, D. „Sadržaj i komponente kursa za studente prirodnih nauka“ Jezik struke-teorija i praksa, Vučo, J, Ignjačević A, Mirić,M. (eds. ) Univerzitet u Beogradu, str.550-555 ; 2009
3. Vuković-Vojnović D., Knežević Lj. “Ispitivanje motivacije u nastavi jezika struke” Primenjenalingvistika 8, Točanac, D, Jovanović,M. (eds.) Društvo za primenjenu lingvistiku Srbije, Beograd - Novi Sad, str. 337-344; 200 7
4. Knežević, Lj. “Razvijanje strategija za uočavanje strukture teksta u okviru nastave čitanja” Primenjena lingvistika 5, Točanac, D, Jovanović,M. (eds.) Jugoslovesko društvo za primenjenu lingvistiku, Filozofski fakultet, Novi Sad, str. 54-58; 2004
5. Knežević, Lj., Vuković-Vojnović, D. “Analiza potreba kao značajan izvor podataka u nastavi stranog stručnog jezika” Primenjena lingvistika 1, Točanac, D, Šević, R, Tir, M. (eds.) Jugoslovesko društvo za primenjenu lingvistiku, Filozofski fakultet, Novi Sad, str. 70-74; 2000

 

Zbirni podaci naučne, odnosno umetničke i stručne aktivnosti nastavnika

Ukupan broj citata  
Ukupan broj radova sa SCI ( SSCI ) liste  
Trenutno u češće na projektima Domaći - Međunarodni -
Usavršavanja SAD, letnji program Univerziteta Ilinois u Urbani, 2000.
Drugi podaci koje smatrate relevantnim