msc Ljiljana Šašić

istraživač saradnikLaboratorija za genetiku


kancelarija: drugi sprat / , zgrada DBE
e-mail: ljiljana.sasic@dbe.uns.ac.rs
lični sajt: -