dr Ljubinka Francuski Marčetić

naučni saradnikLaboratorija za evolucionu biologiju


kancelarija: treći sprat / 7, zgrada DBE
telefon: 485-2671
e-mail: ljubinka.francuski@dbe.uns.ac.rs
lični sajt: -