Marko Đurakić

asistentLaboratorija za evolucionu biologiju


kancelarija: treći sprat / 7, zgrada DBE
telefon: 485-2671
e-mail: marko.djurakic@dbe.uns.ac.rs
lični sajt: -