Marko Rućando

istraživač saradnikKatedra za botaniku


kancelarija: drugi sprat / 23, zgrada DBE
telefon: 1
e-mail: marko.rucando@dbe.uns.ac.rs
lični sajt: -