msc Milana Rakić

asistentKatedra za mikrobiologiju

Laboratorija za mikrobiologiju


kancelarija: četvrti sprat / 22, zgrada DBE
e-mail: milana.novakovic@dbe.uns.ac.rs
lični sajt: -