Milica Rat

istraživač saradnikSistematika viših biljaka i fitogeografija

Herbarijum - BUNS

Laboratorija za invazivne i alergijske biljke


kancelarija: drugi sprat / 19, zgrada DBE
telefon: 485-2666
e-mail: milica.rat@dbe.uns.ac.rs
lični sajt: -