Milica Živković

asistentLaboratorija za ekologiju biljaka


kancelarija: četvrti sprat / 9, zgrada DBE
e-mail: milica.zivkovic@dbe.uns.ac.rs
lični sajt: -