Milivoje Petrušić
Laboratorija za mikrobiologiju


kancelarija: četvrti sprat / 17, zgrada DBE
e-mail: milivoje.petrusic@dbe.uns.ac.rs
lični sajt: -