Miloš Bokorov

istraživač pripravnikLaboratorija za mikrobiologiju

Univerzitetski centar za elektronsku mikroskopiju - Novi Sad


kancelarija: prizemlje / , zgrada DBE
telefon: 485-2653
e-mail: milos.bokorov@dbe.uns.ac.rs
lični sajt: -