Mladen Horvatović

docentLaboratorija za taksonomiju i zoogeografiju invertebrata


kancelarija: treći sprat / 6, zgrada DBE
telefon: 485-2714
e-mail: mladen.horvatovic@dbe.uns.ac.rs
lični sajt: -