dr Nataša Nikolić

vanredni profesor



Katedra za botaniku

Laboratorija za fiziologiju biljaka


kancelarija: prizemlje / 36, zgrada DBE
telefon: 485-2651
e-mail: natasa.nikolic@dbe.uns.ac.rs
lični sajt: -



Podaci iz knjige nastavnika


Ime i prezime Nataša Nikolić
Zvanje Vanredni profesor
Naziv institucije u kojoj nastavnik radi sa punim radnim vremenom i od kada PMF, Departman za biologiju i ekologiju, od februara 1997. godine
Uža naučna odnosno umetnička oblast Fiziologija biljaka

Akademska karijera

 

  Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 13.01. 2010 Departman za biologiju i ekologiju Fiziologija biljaka
Doktorat 2009 Departman za biologiju i ekologiju Biologija
Magistratura 2002 Departman za biologiju i ekologiju Biologija
Diploma 1996 Departman za biologiju i ekologiju Biohemija

 

Spisak predmeta koje nastavnik drži

  Naziv predmeta Vrsta studija
1. Fiziološki mehanizmi ekoloških adaptacija biljaka Master akademske

 

Reprezentativne reference (minimalno 5 ne više od 10)

1 Pilipovi ć, A., Nikolić, N., Orlovi ć, S., Petrovi ć, N., Krsti ć, B. (2005): Cadmium phytoextraction potential of poplar clones ( Populusspp.). Zeitschrift F ü r Naturforschung C, 60 (¾), 247-251.
2 Nikolić, N., Kojić, D., Pilipović, A., Pajević, S., Krstić, B., Borišev, M., Orlović, S. (2008): Responses of hybrid poplar to cadmium stress: photosynthetic characteristics, cadmium and proline accumulation, and antioxidant enzyme activity. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 50/2: 95-103.
3 Borišev, M., Pajević, S., Nikolić, N., Pilipović, A., Krstić, B., Orlović, S. (2009): Phytoextraction of Cd, Ni, and Pb using four willow clones ( Salix spp.). Polish Journal of Environmental Studies, 18, 4: 553-561.
4 Pajević, S., Borišev, M., Nikolić, N., Krstić, B., Pilipović, A., Orlović, S. (2009): Phytoremediation capacity of poplar ( Populus spp. ) and willow ( Salix spp. ) clones in relaion to photosynthesis. Arch. Biol. Sci. 61, 2: 239-247. DOI :10.2298/ ABS 0901239 P, UDC 581.132:58
5 Krstić, B., Stanković, D., Igić, R., Nikolić, N. (2007): The potential of different plant species for nickel accumulation. Biotechnology and Biotechnological Equipment 21 (4), 431-436.
6 Pajević, S., Borišev, M., Orčić, D., Boža, P., Nikolić, N. (2010): Photosynthetic and biochemical characteristics of invasive species ( Ambrosiaartemisiifolia L., Ambrosia trifida L. and Iva xanthifolia Nutt.) depending on soil humidity and phenological phase Russian Journal of Ecology 41(6): 498-505

 

Zbirni podaci naučne, odnosno umetničke i stručne aktivnosti nastavnika
Ukupan broj citata  
Ukupan broj radova sa SCI (SSCI) liste 8
Trenutno u češće na projektima Domaći 043007: Istraživanje klimatskih promena i njihovog uticaja na životnu sredinu – praćenje uticaja, adaptacija i ublažavanje 43002: Biosensing tehnologije i globalni sistem za kontinuirano istraživanje i integrisano upravljanje ekosistemima
  Međunarodni