dr Nataša Stojkov Mimić

docentKatedra za fiziologiju, genetiku i histologiju

Laboratorija za reproduktivnu endokrinologiju i signaling (RES)


kancelarija: treći sprat / 20, zgrada DBE
telefon: /
e-mail: natasa.stojkov@dbe.uns.ac.rs
lični sajt: -