dr Olivera Bjelić-Čabrilo

vanredni profesorKatedra za ekologiju i zaštitu životne sredine

Laboratorija za ekologiju životinja


kancelarija: treći sprat / 14, zgrada DBE
telefon: 485-2694
e-mail: olivera.bjelic-cabrilo@dbe.uns.ac.rs
lični sajt: -Podaci iz knjige nastavnika


Ime i prezime Olivera Bjelić-Čabrilo
Zvanje Docent
Naziv institucije u kojoj nastavnik radi sa punim radnim vremenom i od kada Prirodno-matematički fakultet 5.01.1998.
Uža naučna odnosno umetnička oblast Ekologija životinja

Akademska karijera

 

  Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 14.05.2010. Prirodno-matematički fakultet Ekologija
Doktorat 16.10.2009. Prirodno-matematički fakultet Biologija
Magistratura 30.05.2003. Prirodno-matematički fakultet Biologija
Diploma 26.12.1994. Prirodno-matematički fakultet Biologija

 

Spisak predmeta koje nastavnik drži u tekućoj školskoj godini

  Naziv predmeta Vrsta studija
1. Zoološki praktikum Osnovne akademske
2. Biogeografija (1/2 kursa) Osnovne akademske
3. Terenska nastava 3 (1/2) Osnovne akademske
4. Populaciona ekologija životinja Osnovne akademske
5. Biogeografija (1/2 kursa) Master akademske

 

Reprezentativne reference (minimalno 5 ne više od 10)

1. Bjelić-Čabrilo, O., Popović, E., Paunović, A. (2009): Helminthofauna of Pelophylax kl. esculentus (Linne, 1758) from Petrovaradinski Rit Marsh (Serbia). Helmithologia. Vol.46 (2), pp 107-111
2. Bjelić-Čabrilo, O., Popović, E., Šimić, S., Kostić, D. (2009): Nematofauna of bank vole- Clethrionomysglareolus (Schreber, 1780) from the area of Fruška gora MT. (Serbia). Arch. biol.sci. Belgrade, 61 (3), 555-561.
3. PAUNOVIĆ, A., BJELIĆ-ČABRILO, O., ŠIMIĆ, S. (2010): The diet of water frogs ( Pelophylax esculentus „complex“) from the Petrovaradinski Rit Marsh (Serbia). Arch. Biol. Sci., Belgrade, 62 (3), 799-806.
4. Popo vić, E., Kostić, D., Bjelić-Čabrilo, O., Hristovski, N. (2009): Helminthofauna of tailless amphibians in Vojvodina. Monography. Bitola.
5. BJELIĆ-ČABRILO, O., POPOVIĆ, E., KOSTIĆ, D. (2009): Helminthofauna of Tailless Amphibians (Anura) of Fruška gora Mountain. Invertebrates (Invertebrata) of the Fruška gora Mountain. Beskičmenjaci (Invertebrata) Fruške gore. Matica srpska. pp: 9-25

 

Zbirni podaci naučne, odnosno umetničke i stručne aktivnosti nastavnika

Ukupan broj citata  
Ukupan broj radova sa SCI ( SSCI ) liste 3
Trenutno u češće na projektima Domaći 1
  Međunarodni