dr Predrag Radišić

stručni saradnikLaboratorija za palinologiju


kancelarija: treći sprat / 4, zgrada DBE
telefon: 485-2668
e-mail: predrag.radisic@dbe.uns.ac.rs
lični sajt: -