Sanda Savić

laborantLaboratorija za mikrobiologiju


kancelarija: četvrti sprat / , zgrada DBE
telefon: /
e-mail: sanda.savic@dbe.uns.ac.rs
lični sajt: -