Sanja Veselić

istraživač saradnikLaboratorija za istraživanje i zaštitu biodiverziteta


kancelarija: treći sprat / 8, zgrada DBE
telefon: /
e-mail: sanja.veselic@dbe.uns.ac.rs
lični sajt: -