dr Sonja Kaišarević

docentKatedra za fiziologiju, genetiku i histologiju

Laboratorija za ekotoksikologiju


kancelarija: treći sprat / 16, zgrada DBE
telefon: 485-2675
e-mail: sonja.kaisarevic@dbe.uns.ac.rs
lični sajt: -