msc Srđan Sokanović
Laboratorija za reproduktivnu endokrinologiju i signaling (RES)


kancelarija: treći sprat / 18, zgrada DBE
telefon: /
e-mail: srdjan.sokanovic@dbe.uns.ac.rs
lični sajt: -