dr Svetlana Fa

naučni saradnikLaboratorija za ekotoksikologiju


kancelarija: treći sprat / 16, zgrada DBE
telefon: /
e-mail: svetlana.fa@dbe.uns.ac.rs
lični sajt: -