dr Tatjana Nikolić

istraživač saradnikLaboratorija za biohemiju i molekularnu biologiju


kancelarija: prizemlje / 17, zgrada DBE
telefon: 4852797
e-mail: tatjana.nikolic@dbe.uns.ac.rs
lični sajt: -