Varja Knežević

istraživač saradnikLaboratorija za ekotoksikologiju


kancelarija: četvrti sprat / 15, zgrada DBE
e-mail: varja.knezevic@dbe.uns.ac.rs
lični sajt: -