dr Vera Zupanec

docentKatedra za humanu biologiju i metodiku nastave biologije


kancelarija: četvrti sprat / 24, zgrada DBE
telefon: 485-2699
e-mail: vera.zupanec@dbe.uns.ac.rs
lični sajt: -