Verica Aleksić

istraživač saradnikkancelarija: četvrti sprat / 17, zgrada DBE
e-mail: verica.aleksic@dbe.uns.ac.rs
lični sajt: -