dr Zorana Banovački

docentHistologija i embriologija


kancelarija: treći sprat / 9, zgrada DBE
telefon: 485-2698
e-mail: zorana.banovacki@dbe.uns.ac.rs
lični sajt: -