dr Zorica Svirčev

redovni profesorKatedra za ekologiju i zaštitu životne sredine

Laboratorija za mikrobiologiju

Laboratorija za paleoekološku rekonstrukciju (LAPER)

Hidrobiologija


kancelarija: četvrti sprat / 4, zgrada DBE
telefon: 485-2688
e-mail: zorica.svircev@dbe.uns.ac.rs
lični sajt: -Podaci iz knjige nastavnika


Ime i prezime Zorica Svirčev
Zvanje redovni profesor
Naziv institucije u kojoj nastavnik radi sa punim radnim vremenom i od kada Departman za biologiju i ekologiju, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad od 0 1. 0 1.198 7.
Uža naučna odnosno umetnička oblast Hidrobiologija

Akademska karijera

 

  Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 2005 Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad Hidrobiologija
Doktorat 1992 Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad Biologija
Diploma 1983 Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad Biologija

 

Spisak predmeta koje nastavnik drži u tekućoj školskoj godini:

  Naziv predmeta Vrsta studija
1. Hidrobiologija (1/2 kursa) Osnovne akademske
2. Biotehnologija Osnovne akademske
3. Algologija (1/2 kursa) Osnovne akademske
4. Biotehnologija mikroorganizama (1/2kursa) Master akademske
5. Egzobiologija (DE052) Master akademske
6. Ekoremedijacija voda (1/2 kursa) Master akademske
7. Toksične, infektivne i invazivne alge ( 1/2 kursa) Master akademske
8. Hidrobiologija viši kurs Specijalističke Zaštita životne sredine
9. Egzobiologija (FEBIO) Osnovne akademske

 

Reprezentativne reference (minimalno 5 ne više od 10):

1. Simeunovi ć J., Svirčev Z., Krstić S., Lazić L. (2005): Occurance of cyanobacterial blooms in Vojvodina water ecosystems. Geographica Pannonica, 09/2005: 13-19. M51
2. Krstić S., Svirčev Z., Levkov Z., Nakov T., Wasser S.P. (2007): Selecting appropriate bioindicator regarding the WFD guidelines for freshwaters – a Macedonian experience. International Journal on Algae 9(1): 41-63. M24
3. SvirčevZ. (2005): Mikroalge i cijanobakterije u biotehnologiji. Departman za biologiju, Univerziteta u Novom Sadu. M42
4. Juković M., Svirčev Z., Baltić V., Stojanović D., Mihajlović A., Baltić M. (2008): Cyanotoxins - new health risk factor in Serbia Arch Oncol. 16(3-4):19-22. M51
5. Gantar M., Svirčev Z. (2008): Microalgae and Cyanobacteria: Food for Thought (Review). Journal of Phycology 44(2): 260-268. M21
6. SvirčevZ., Č etojevi ć- Simin D ., Simeunovi ć J ., Karaman M ., Stojanovi ć D . (2008): Antibacterial, antifungal and cytotoxic activity of terrestrial cyanobacterial strains from Serbia. Science in China, Series C - Life sciences, 51(10): 941-947. M23
7. Svirčev, Z., Krstić, S., Miladinov-Mikov M., Baltić, V., Vidović, M. (2009): Freshwater Cyanobacterial Blooms and Primary Liver Cancer Epidemiological Studies in Serbia (Review). Journal of Environmental Science and Health. Part C - Environmental Carcinogenesis & Ecotoxicology Reviews, 27(1): 36-55. M21
8. SvirčevZ., Markovi ć B. S., Vukadinov J., Stefan - Miki ć S., Ru ž i ć M., Doder R., Fabri M., Č anak G., Turkulov V., Stojanovi ć D., Dragani ć M. (2009): Leptospirosis distribution related to freshwater habitats in the Vojvodina region ( Republic of Serbia ). Science in China, Series C - Life sciences, 52(10), 965-971. M23
9. Četojevic-Simin D., Svirčev Z., Baltić VV. (2009): In vitro cytotoxicity of cyanobacteria from water ecosystems of Serbia. J BUON 14(2): 289-94. M23
10. Svirčev Z., Baltić V., Gantar M., Juković M., Stojanović D., Baltić M. (2010): Molecular aspects of microcystin induced hepatotoxicity and hepatocarcinogenesis. Journal of Environmental Science and Health, Part C Environmental Carcinogenesis & Ecotoxicology Reviews, 28 ( 1 ): 39 – 59. M21

 

Zbirni podaci naučne, odnosno umetničke i stručne aktivnosti nastavnika:

Ukupan broj citata 82
Ukupan broj radova sa SCI ( SSCI ) liste 16
Trenutno u češće na projektima Domaći 2 Međunarodni 1
Usavršavanja 1991-1992 .: stipendija Britanskog Saveta (11 meseci ) na projektu : Nitrogen fixing cyanobacteria in temperate climates and their potential use as biofertilizers. Univerzitet u Dandiju, Škotska
Drugi podaci koje smatrate relevantnim: Nacionalni koordinator u CYANONET projektu GlobalNetwork for the Hazard Management of Cyanobacterial Blooms and Toxins in Water Resources, koji je deo međunarodnog hidrološkog programa UNESCO-a (IHP). - Član uređivačkog odbora u Journal of Oncology ( od 2007); -Č lan domena ESSEM komiteta u COST pozivu ( od 2008); - Rukovodilac Laboratorije za paleoekološku rekonstrukciju LAPER ( od 2009).