Projekti


Odabrani međunarodni projekti:

 

 1. Identification and characterization of cyanobacterial toxins based on their interaction with basic cellular detoxification systems in zebrafish (Danio rerio) and zooplankton (Daphnia magna) SCOPES (Scientific co-operation between Eastern Europe and Switzerland) IZ73Z0_152274. Rukovodilac projekta: dr Jelica Simeunović
 2. The role of metal homeostasis, reduction and sporulation in the metal resistance of Gram-positive bacteria SCOPES (Scientific co-operation between Eastern Europe and Switzerland) IZ73Z0_152527. Rukovodilac projekta: dr Dragan Radnović
 3. Novel natural antimicrobial agents for bacterial pathogen control (NNAA). IPA projekat prekogranične saradnje Mađarska-Srbija, HUSRB 1203/214/250; 2013-2014. Rukovodilac projekta:  dr Petar Knežević
 4. Isolation and characterization of Acinetobacter baumannii specific bacteriophages. Projekat bilateralne saradnje sa Slovenijom, br. 651-03-1251/2012-09/39; 2011-2013. Rukovodilac projekta:  dr Petar Knežević
 5. Unapređenje nastave iz Mikrobiologije.  (Course Development programme) World Universitieѕ Services - WUS Austria , CDP 108/2006; 2006. Rukovodilac projekta:  dr Dragan Radnović
 6. The investigations of the transboundary River Tamish as a consequence of recent flooding. Sekretarijat  za zaštitu životne sredine i održivi razvoj APV (Srbija) i Sekretarijat za zaštitu životne sredine pokrajine Timiš (Rumunija); Univerzitet u Novom Sadu i Univerzitet „Vasile Goldis“ iz Arada; 2005-2006. Rukovodilac projekta:  dr Milan Matavulj

 

Odabrani nacionalni projekti:

 

 1. Hidrobiološka istraživanja kanalske mreže DTD u cilju racionalnog korišćenja i održivog razvoja resursa. Ministarstvo za nauku, tehnologiju i razvoj Republike Srbije; 2002-2004. Rukovodilac projekta:dr Milan Matavulj
 2. Revitalizacija Koviljskog rita. Ministarstvo zdravlja i zaštite životne okoline Republike Srbije; Uprava za zaštitu životne okoline; 2002-2003. Rukovodilac projekta:dr Milan Matavulj
 3. Uticaj bakterijske infekcije na Wistar pacove pod različitim tretmanom. Ministarstvo nauke Republike Srpske; Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Banjaluci, Republika Srpska; 2013. Rukovodilac projekta:dr Milan Matavulj
 4. Ekološka istraživanja akvatičnih ekosistema (Kanal Dunav-Tisa-Dunav) u cilju racionalnog korišćenja i održivog razvoja resursa). Finansijer: Savezno Ministarstvo za nauku, tehnologiju i razvoj, OSI147/1-93. Program: Osnovna strateška istraživanja, Podgrupa: Zaštita životne sredine; 1994-2000. Rukovodilac projekta:dr Milan Matavulj

 

 

Odabrani projekti finansirani od strane sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj Autonomne pokrajine Vojvodine:


 1. Formiranje baze podataka gljiva kao osnove za očuvanje njihovog biodiverziteta. Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj; 2014. Rukovodilac projekta: dr Maja Karaman
 2. Program implementacije strategije “Osnovni pravci tehnološkog razvoja AP Vojvodine» za oblast ekologija i hemijsko inžinjerstvo“, za program “Podrška transferu novih tehnologija BNT“. Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj; 2007-2008. Rukovodilac projekta: dr Milan Matavulj
 3. Strateški dokument “Osnovni pravci tehnološkog razvoja AP Vojvodine» za oblast ekologija i hemijsko inžinjerstvo“, za program “Podrška transferu novih tehnologija BNT“. Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj; 2005-2006. Rukovodilac projekta: dr Milan Matavulj

 

Odabrani projekti finansirani od strane Gradske uprave za zaštitu životne sredine grada Novog Sada:

 

 1. Eurivalentni fitoparazit i humani patogen Schizophyllum commune kao biomarker obolevanja drveća novosadskih parkova i drvoreda. Gradska uprava za zaštitu životne sredine grada Novog Sada; 2013. Rukovodilac projekta:dr Milan Matavulj
 2. Potencijal formiranja biofilma u distribucionom sistemu vode za piće grada Novog Sada. Gradska uprava za zaštitu životne sredine grada Novog Sada; 2010-2012. Rukovodilac projekta: dr Petar Knežević
 3. Praćenje mikrobiološkog kvaliteta podzemnih voda gradskih izvorišta vode za piće grada Novog Sada. Gradska uprava za zaštitu životne sredine grada Novog Sada; 2009-trenutno. Rukovodioci projekta:Dr Olga Petrović (2009.-2012.);dr Petar Knežević (2013.- trenutno)
 4. Ispitivanje mikrobiološkog kvaliteta podzemnih voda u funkciji procene ugroženosti i zaštite novosadskih izvorišta i uticaja zagađenja na kvalitet vode distribucione mreže. Uprava za zaštitu i unapređenje životne sredine; Sekretarijat za urbanizam, stambene poslove i zaštitu životne sredine grada Novog Sada, 2005-2008. Rukovodilac projekta:dr Olga Petrović
 5. Mikrobiološko-ekološki aspekti zaštite podzemnih voda izvorišta vode za piće grada Novog Sada. Uprava za zaštitu i unapređenje životne sredine; Sekretarijat za urbanizam, stambene poslove i zaštitu životne sredine grada Novog Sada, 2003. Rukovodilac projekta:dr Olga Petrović
 6. Uticaj ratnih razaranja i čišćenja korita reke na kvalitet vode Dunava kod Novog Sada (sapromikrobiološki aspekt). Uprava za zaštitu i unapređenje životne sredine; Sekretarijat za urbanizam, stambene poslove i zaštitu životne sredine grada Novog Sada, 2001-2002. Rukovodilac projekta:dr Milan Matavulj
 7. Mikrobiološko-ekološka ispitivanja na lokalitetu „Ratno ostrvo”. Uprava za zaštitu i unapređenje životne sredine; Sekretarijat za urbanizam, stambene poslove i zaštitu životne sredine grada Novog Sada, 2000-2002. Rukovodilac projekta:dr Olga Petrović
 8. Uticaj otpadnih voda grada Novog Sada na kvalitet vode Dunava kao recipijenta i glavnog aktuelnog i potencijalnog gradskog izvora vodosnabdevanja. Finansijer: Uprava za zaštitu i unapređenje životne sredine, Sekretarijata za urbanizam, stambeneposlove i zaštitu životne sredine gradaNovog Sada; 1997-1999. Rukovodilac projekta:dr Milan Matavulj