Herbarijum - BUNS

 

Kontakt osoba


Goran Anačkov

goran.anackov@dbe.uns.ac.rs
 

Rad Herbarijuma: sakupljanje materijala i taksonomska ekspertiza. Herbarijum je organizovan u šest kolekcija: Generalna zbirka sadrži više od 80 000 eksikata sa područja Srednje i Zapadne Evrope, Južne Evrope, posebno Balkanskog poluostrva, zemalja Bivše Jugoslavije i Severne Amerike. Generalna kolekcija najviše broji primerke sa područja južnog oboda Panonske nizije. Bazična kolekcija predstavlja Herbarijum Više pedagoške škole u Novom Sadu koja broji oko 4000 eksikata. Herbarijum poseduje i zbirku semena sa blizu 1000 eksikata, kao i zbirku cecidija sa oko 200 eksikata. Posebnu zbirku čine specijalizovane kolekcije taksonomskih istraživanja sa velikim brojem primeraka kao i Zbirka primeraka jemstva (Voucher specimens). Herbarijum poseduje 60 tipskih primeraka, kao i primerke pojedinih vrsta koje su iščezle sa prostora Srbije. Na području Vojvodine Herbarijum BUNS je jedini međunarodno registrovani Herbarijum i jedan od tri u Srbiji.

  

Članovi istraživačke grupe