Laboratorija za hidrobiologiju

Grupa za hidrobiologiju ima tradiciju dugu preko 35 godina. Multidisciplinarni tim, čiji je istraživački interes usmeren na procenu kvaliteta voda slatkovodniih ekosistema, procene biodiverziteta i pružanje usluga u oblasti akvakulture.

 

Ostvarena je saradnja sa Institutom za vode iz Bijeljine, Republika Srpska; Vodovodom „Banja Luka”; Institutom za stočarstvo „Kiril i Metodije” iz Skoplja, Republika Makedonija; Institutom „Jaroslav Černi”, Beograd; JVP „Vode vojvodine”, Novi Sad; vodovodima u Leskovcu, Aleksincu, Soko Banji, Temerinu; Ribolovačkim savezom Vojvodine, kao i mnogim drugim udruženjima sportskih ribolovaca. Dugoročna i aktivna saradnja postoji sa ribnjacima „Ečka”, „Bečej”, „Kapetanski Rit”, DTD „Ribarstvo” iz Petrovaradina i dr. Takođe je uspostavljena odlična saradnja sa DP „ Zobnatica” iz Bačke Topole i DP „Krivaja” iz Krivaje.

 

Članovi istraživačke grupe

 

U timu su angažovani studenti

  • Šandor Šipoš
  • Nemanja Pankov
  • Tamara Dulić
  • Zoran Marinović

 

Kontakt osoba

 

dr Branko Miljanović

branko.miljanovic@dbe.uns.ac.rs
tel + 381 21 4852686    
gsm: +381 64 1312131
fax: +381 21 450620