Pretraga

broj pogodaka: 4
Biologija: 4

Milica Matavulj

http://www.dbe.uns.ac.rs/studije/knjiga_nastavnika/milica_matavulj

Ime i prezime Milica Matavulj Zvanje redovni profesor Naziv institucije u kojoj nastavnik radi sa punim radnim vremenom i od kada Prirodno-matematički fakultet, Departman za biologi-ju i ekologiju, Univerzitet u Novom Sadu, od 01. 01. 1976 Uža naučna odnosno umetnička ...

Plan studija (kurikulum)

http://www.dbe.uns.ac.rs/studije/integrisane_akademske_studije/integrisane_studije_master_profesor_biologije/plan_studija

TREĆA GODINA 1 IB16 Fiziologija bilјaka V NS O 3   4   7 2 IB17 Genetika V NS O 3 3     6 3 IB18 Histologija sa embriologijom V TM O 3 3     6 4   Predmet izbornog bloka ...

Knjiga predmeta

http://www.dbe.uns.ac.rs/studije/integrisane_akademske_studije/knjiga_predmeta

Pedagogija Psihološka obrazovanja Razvojna pedagoška psihologija Opšta mikrobiologija Botaničke zbirke u nastavi biologije Zoološke zbirke u nastavi biologije Školski ogledi u nastavi biologije Školska praksa 1 Metodika nastave biologije ...

Histologija i embriologija

http://www.dbe.uns.ac.rs/studije/integrisane_akademske_studije/knjiga_predmeta/histologija_i_embriologija

Студијски програм : Мастер професор биологије Назив предмета: ХИСТОЛОГИЈА И ЕМБРИОЛОГИЈА Наставник: проф. др Милица Матавуљ, доц. др Јелена Марковић Статус ...