Histologija i embriologija

Laboratorija za histologiju i embriologiju je na Prirodno-matematičkom fakultetu, Departmanu za biologiju i ekologiju, osnovana 1992. godine kao nastavno-naučna baza predmeta Histologija sa embriologijom koji se, za studente biologije, sve do tada razvijao pod okriljem Medicinskog fakulteta. Naučno-istraživački rad ove laboratorije pripada oblasti eksperimentalne endokrinologije, posebno ispitivanja uticaja različitih stresora (hladnoće, alkohola, elektromagnetnog zračenja) na strukturne karakteristike endokrinih žlezda (hipofize, epifize, tireoidee, nadbubrega i endokrinog pankreasa), kao i citotoksičnih efekata različitih kontaminanata životne sredine na jetru amfiba.

 

Laboratorija za histologiju i embriologiju raspolaže opremom za obraduuzoraka tkiva i njihovo rutinsko i imunohistohemijsko bojenje (rotacioni mikrotom,ultramikrotom i druga prateća, standardna oprema neophodna zarad u histološkoj laboratoriji).

 

U histološkoj laboratoriji U histološkoj laboratoriji

Članovi istraživačke grupe

 

Kontakt osobe


dr Milica Matavulj

milica.matavulj@dbe.uns.ac.rs
tel: +381 21 4852657

 

 

Saradnja

Istraživačka grupa Laboratorije za histologiju i embriolgiju sarađuje sa velikim brojem srodnih institucija među kojima su: Departman za neuronauke, Institut Karolinska, Stokholm; Institut za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i balneoklimatologiju „Mlječanica”, Kozarska Dubica; Institut za patologiju i histologiju, Medicinski fakultet, Novi Sad; Biološki fakultet, Beograd; Prirodno-matematički fakultet, odsek Biologija, Banja Luka; i Patološka laboratorija, Medicinski fakultet, Banja Luka.