Rukovođenje projektima

Opstanak biljnog i životinjskog sveta u vodenim ekosistemima okoline Novog Sada

Projekat je finansirala Gradska uprava - Sekretarijat za urbanizam, gradske poslove i zaštitu životne sredine, Novi Sad.

Period: 1999-2001.

Rukovodioci: prof. dr Mirjana Vučković, prof. dr Ester Popović, PMF, Novi Sad.Implementacija direktive o vodama u određivanju ekološkog statusa Parka prirode „Jegrička” SERCON metoda (2008/2009)

Projekat je finasiran od strane JP Vode Vojvodine. Period: 2008.

Rukovodilac: docent dr Snežana Radulović, PMF, Novi Sad.