Pretraga

broj pogodaka: 1
Biologija: 1

Laboratorija za istraživanje i zaštitu biodiverziteta

http://www.dbe.uns.ac.rs/o_departmanu/laboratorije/laboratorija_za_istrazivanje_i_zastitu_biodiverziteta

Istraživačka grupa ima za cilj podizanje nivoa znanja o prirodnoj baštini Balkanskog poluostrva i njegovu efikasnu zaštitu. Kroz realizaciju brojnih projekata se utvrđuju uzroci, pravci i stepen promena u ekosistemima i planiraju akcije koje mogu da zaustave negativne degradacione ...