Učešće na projektima

Oprema za geometrijsku morfometriju - Leica MZ 12.5 Stereomicroscope, Leica 320DFC Camera (Kit, PC and Mac) Oprema za geometrijsku morfometriju - Leica MZ 12.5 Stereomicroscope, Leica 320DFC Camera (Kit, PC and Mac)

Assessing Large scale Risks for biodiversity with tested Methods (ALARM) GOCE-CT-2003506675; sub-priority 6.3; (www.alramproject.net/alarm/)

Projekat je finansiran iz 6. Okvirnog programa EU (FP6).
Lokalni koordinator: dr Ante Vujić,
Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu.

 

Ritovi Vojvodine – juče, danas, sutra

Projekat finansira Matica Srpska, Novi Sad, od 2006.
Rukovodilac: dr Ante Vujić, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu.

 

Biljne vaši, parazitske ose i eriofidne grinje: diverzitet i filogenetski odnosi

Ministarstvo za nauku i zaštitu životne sredine Republike Srbije, od 2006.
Rukovodilac projekta: dr Željko Tomanović, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu.

 

Održanje biodiverziteta u centrima raznovrsnosti (“Hot spots”) Balkanskog i Iberijskog poluostrva

Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj AP Vojvodine, od 2005.
Rukovodilac: dr Ante Vujić, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu.

2011- danas     Dinamika genofonda, genetička i fenotipska varijabilnost populacija, u zavisnosti od promenljivosti sredina (ev. broj OI173012; rukovodilac projekta akademik Marko Anđelković

 

2016- danas     Conservation and population status evaluation of the strictly protected Great

Capricorn Beetle (Cerambyx cerdo L.) on Fruška Gora Mountain (Serbia) finansiran od strane britanske fondacije Raford (The Rufford Foundation).