Laboratorija za fiziologiju biljaka

Naklijavanje biljaka Naklijavanje biljaka


Kontakt osoba

 

dr Milan Borišev, docent

milan.borisev@dbe.uns.ac.rs
tel: + 381 21 485 2650AKTIVNOSTI

Kroz dugogodišnje iskustvo usavršene su metode analize mineralne ishrane biljaka pod uticajem različitih stresnih faktora. Primenom modernih uređaja vrše se ispitivanja parametara fotosinteze (asimilacija CO2, sadržaj pigmenata, fotohemijska efikasnost) i vodnog režima (intenzitet transpiracije, vodni potencijal, sadržaj indikatora vodnog deficita) . Ispituje se aktivnost većeg broja enzima u cilju ispitivanja oksidativnog metabolizma i asimilacije nutrijenata. U staklarama i komorama za gajenje usavršene su metode gajenja biljaka i veći deo istraživanja odvija se u kontrolisanim eksperimentalnim uslovima. Grupa izvodi eksperimentalnu i teorijsku nastavu iz uže naučne oblasti Fiziologije biljaka i srodnih predmeta kao i iz Instrumentalnih laboratorijskih metoda koje se često primenjuju u biološkim naukama.

Istraživački rad grupe za Fiziologiju biljaka ogleda se u velikom broju realizovanih istraživačkih projekata. Trenutno je u toku rad na dva Republička projekta u saradnji sa Institutom za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu u Novom Sadu. Vrše se fiziološka ispitivanja vrba, topola i drugih drvenastih biljnih vrsta u fitoremedijaciji (prečišćavanju zagađene životne sredine kontrolisanim biljnim zasadima), a u toku je i monitoring uticaja klimatskih promena na fiziologiju prirodnih šumskih zajednica na nekoliko zaštićenih lokaliteta u Srbiji. Kroz lokalne projekte i saradnju sa brojnim institucijama vrše se i fiziološke analize lekovitih i alergijskih biljaka, različitih sorti povrća, vinove loze, kukuruza i drugih komercijalnih vrsta biljaka.


Članovi istraživačke grupe

Izvođenje nastave u laboratoriji za fiziologiju biljaka Izvođenje nastave u laboratoriji za fiziologiju biljaka