Laboratorija za genetiku

Rad istraživačke grupe Laboratorije za genetiku integriše različite aspekte u oblasti populacione genetike biljnih i životinjskih vrsta. Rad grupe je posebno usmeren na primenu različitih molekularnih i proteinskih markera u cilju sagledavanja genetičkog diverziteta, strukture populacija, rasvetljavanju taksonomskih, filogenetičkih i filogeografskih pitanja, kao i problema iz domena konzervacione genetike. Naučno-istraživačka delatnost grupe usmerena je ka analizama prirodnih populacija odabranih grupa beskičmenjaka, kičmenjaka (pre svega divljači) i biljnih vrsta, u prvom planu invazivnih i korovskih biljaka. Primenom i razvojem adekvatnih molekularnih markera, grupa Laboratorije za genetiku se bavi pitanjima stuktuiranosti populacija, kretanjima brojnosti populacija, fragmentisanosti populacija, demografskom istorijom, a sa ciljem sagledavanja potencijala populacija da odgovore na stalno promenljive uslove sredine. Jedan deo istraživanja Laboratorije za genetiku usmeren je na analizu polimorfnosti gena i asocijacija genotip-fenotip kompleksnih obolenja čoveka, i to kardiovaskularnih, endokrinoloških i onkoloških obolenja. Laboratorija za genetiku poseduje svu neophodnu opremu za molekularno genetička istraživanja kojima se članovi grupe bave, kao i znanja i veštine u obradi molekularno-genetičkih podataka savremenim programskim paketima.

Članovi istraživačke grupe

Kontakt osobA


dr DRAGANA OBREHT

dragana.obreht@dbe.uns.ac.rs
tel: +381 21 4852655

 

MEDJUNARODNA SARADNJA

 

 • Institute for Zoo Biology and Wildlife Research, Berlin, Germany
 • Research Institute for Wildlife Ecology, Vienna, Austria
 • Wildlife Research Unit, Department of Biology, University of Aveiro, Portugal
 • CIBIO, Research Center in Biodiversity and Genetic Resources, Porto, Portugal
 • Laboratory of Animal Genomics, Faculty of Agriculture, University of Bologna, Italy
 • Finnish Museum of Natural History, University of Helsinki, Finland
 • University of the Aegean, Laboratory of Biogeography and Ecology, Mytilene, Greece
 • Department of Forestry and Renewable Forest Resources, Biotechnical Faculty, University of Ljubljana, Slovenia
 • Faculty of Forestry, University of Kiril and Metodij, Skopje, Macedonia

 

SARADNJA SA INSTITUCIJAMA U ZEMLJI

 

 • Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
 • Institut za kukuruz „Zemun Polje“, Beograd
 • Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
 • Lovački Savez Vojvodine, Novi Sad
 • Institut za onkologiju Vojvodine, Sremska Kamenica
 • Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad
 • Klinički centar Vojvodine, Novi Sad