Laboratorija za mikrobiologiju

Mikrobiološka istraživačka grupa je osnovana pod rukovodstvom Prof. dr Olivere Ristić u okviru Zavoda za biologiju, a kasnije Instituta za biologiju i postoji već više od 30 godina. Pored sadašnjih, stalni članovi mikrobiološke laboratorije PMF-a su bili dr Miroslav Gantar i dr Milutin Erbežnik koji su svoju naučnu karijeru nastavili na univerzitetima u SAD-u. Od osnivanja laboratorije pa sve do danas glavno polje interesovanja grupe je mikrobiološki kvalitet površinskih i podzemnih voda. Istraživački rad se obavlja u oblasti ekološke mikrobiologije i zaštite mikroorganizama, zaštite voda - biomonitoringa, sapromikrobiologije i saprobiologije, mikrobiologije pijaćih i otpadnih voda, toksikologije voda, biotehnološke primene mikroorganizama, ispitivanja bioaktivnih agenasa mikroorganizama i, u novije vreme, potencijalne primene bakterofaga u medicini.

 

Liofilizator Freeze Dryer ALPHA 2-4LDplus Liofilizator Freeze Dryer ALPHA 2-4LDplus

Članovi istraživačke grupe

 

Kontakt osoba

 

dr Dragan Radnović

dragan.radnovic@dbe.uns.ac.rs
tel. +381 21 485 2682
fax: + 381 21 450 620

 

Saradnja

  • Institut za javno zdravlje Vojvodine, Novi Sad
  • CECRA, UNSPMF, University of Novi Sad Faculty of Sciences, Department of Chemistry
  • Prirodno matematički Fakultet u Nišu
  • Katedra za farmaciju, Medicinski fakultet u Nišu
  • Prirodno-matematički fakultet u Banjoj Luci

Oprema

  • Liofilizator Freeze Dryer ALPHA 2-4Ldplus, proizvođač: Donau Lab, Zurich, Švajcarska; Investicije u kapitalnu opremu za naučna istraživanja, Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije.
  • Epifluorescentni istraživački mikroskop BX51 i fluoritni uljni objektiv 100x; proizvođač: Olympus, Japan; Investicije u kapitalnu opremu za naučna istraživanja, Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije.